Prinsepaar en Raad van 11 2001

 
Prins Bjorn Loenis en
Prinses Manon Wintraecken
Carneval 2001 zalle veer neet gauw vergete. Vanaaf de oetrooping tot aan het troane met tuute-bal woar het ein grwat fjes. De weke veur de oetrooping woare jel schpannend. Veer mochte geine get zegge en woare benuud weh de ander hellef van het prinsepaar zouw zeen. Noa de oetrooping begosch het fjes. Op os receptie woar het jel drök en super-gezellig. Zwa veul luu wat os ein hand koame geve!

Veer vierde fjes met de Geulmennekes, de Bökskes en de Koeleköpkes. Dat woar allemoal jel leuk meh het allerleukste vonge veer de middige in de Auw Kerk. De carneval begosch met de schleuteleuverdrach. Veer woare ech blie met ozze eige schleutel. De optoch woar koud meh het woar jel sjiek um op de prinsewage door Bung te goon. Veur os woar het ech eine carneval um nwats te vergete!!!

Veel wille geir ederein bedanke veur dizze sjieke carneval. Met name het beschtuur van de Haverzékskes en natuurlijk Annie, Trees en Carry, ozze ceremoniemeister Kenneth, de ganse jeug-road, prins Peter en prinses Chantalle van de Havermennekes en verder alle luuj die de carnaval in Bung schteune. Tot sjlot winsche veer het nuuje prinsepaar jel völ succes, lol en plezeer toe!

Hoi allemaal! Ik wil jullie graag iets vertellen over de carnaval 2001, waar ik ceremoniemeester was. Het begon allemaal bij de pakjes passen. Als het pakje je paste, dan mocht je het mee naar huis nemen. Ik werd gevraagd om ceremoniemeester te zijn bij de Haverzekskes. Dat mocht ik niemand vertellen.

Toen kwam de uitroeping eraan. Als eerste de raad van 11 en als laatste ik als ceremoniemeester. Dat was best wel spannend. Toen kreeg ik een andere hoed op en de ceremoniestok in mijn handen en vanaf toen moest ik voorop in de polonaise. Daarna ben ik foto's gaan maken met prins Bjorn I en prinses Manon. Vanaf toen gingen we elk weekend ergens naar toe. Bij gastverenigingen moest ik ook toespreken, soms kreeg ik ook een medaille, dat vond ik echt sjiek!

Dan was er nog de receptie met vele leuke cadeautjes en niet te vergeten de optocht en carnavalsmiddagen. Dit alles was voor mij heel bijzonder. Daarom bedank ik het bestuur, de dames Annie, Trees en Carry, prins Bjorn I en prinses Manon, de raad van 11, prins Peter II en prinses Chantal en ceremoniemeester Marcel van de Havermennekes en alle mensen met wie ik carnaval heb gevierd. Deze carnaval vergeet ik nooit meer!!!

Ceremoniemeester
Kenneth Gielissen
   
Ceremoniemeester
Kenneth Gielissen
De Raad van elf 2001
1.
Finn Vossen
2.
Frank van Helden
3.
Karin Direks
4.
Danny Besems
5.
Romy Voncken
6.
Pien Bouckaert
7.
Stefan den Rooijen
8.
Floor Landwier
9.
Tim Hanssen
10.
Roxanne Huijts