Geschiedenis 1984

 
Prins Pascal Keysers en Prinses Carmen Dreesen

Jan Timmermans bedankte als bestuurslid en Jo Pluymakers, vader van jeugdprins Richard uit '83 bleef als vrijwilliger de vereniging actief meehelpen in de organisatie. Er werden diverse plannen gesmeed die ervoor moesten zorgdragen dat de vereniging op korte termijn zelfstandig kon opereren. Tevens diende de aansprakelijkheid goed geregeld te worden. Voorstellen hieromtrent werden in een bijeenkomst met de Havermennekes in de maand november naar voren gebracht. De kwaliteit van de kleding was zodanig verslechterd dat vervanging noodzakelijk werd. Bestuurlijk wenste men ook een passende outfit. Om e.e.a. financieel te bekostigen werd besloten voorbereidingen te treffen om een grote loterij te organiseren. Na diverse gesprekken kreeg men uiteindelijk "groen licht" voor zelfstandig functioneren met als kanttekening dat een goede samenwerking op prijs werd gesteld.

 
Raad van 11
1.   Richard Mullenders
2.   Marco Driessen
3.   Richard Jeuken
4.   Stephan v.d. Heuvel
5.   Coert Smeets
6.   Paul Cobben
7.   Raymond Smeets
8.   Azous Penninger
9.   Michael Koytek
10. Marcel Lousberg
11. The Dolmans
12. Patrick Conings
Jeugdprins
Pascal Keysers
Jeugdprinses
Carmen Dreesen
Ceremoniemeester
-
Bestuur
Voorzitter
Sjo Loënis
Secretaris
Nico Vossen
Penningmeester
Jos Frissen
Bestuurslid
Ivo Vossen