Geschiedenis 1983

 
Prins Richard Pluijmakers en Prinses Valerie Colson

Het prinsejaar van Richard Pluymakers en Valerie Colson. Voor Richard werd een lichtblauw prinsepak aangeschaft, hetwelk werd verkregen door 200 gulden te betalen aan jeugdcarnavalsvereniging "de Geulmennekes" uit Meerssen. Prinses Valerie werd een rode cape omgehangen. Het comité Adjegobilei dat een aantal carnavals-activiteiten voor de Havermennekes regelden hield op te bestaan. De Havermennekes hadden o.a. hierdoor weinig tijd en mankracht om zich met jeugdcarnavals-aangelegenheden te bemoeien, tevens waren zij verantwoordelijk voor de z.g. "bejaarden-middagen". Voorgesteld werd: "verzelfstandiging van het jeugdcarnaval". Op 7 januari stuurde de voorzitter een brief aan de Koninklijke Landmacht met het verzoek soldaat Ivo Vossen gedurende de carnavalsdagen vrijaf te geven zodat hij volledig inzetbaar bij de carnavals-activiteiten kon zijn.

 
Raad van 11
1.   Basil Scherders
2.   Serge Houtman
3.   Harold Habets
4.   Arjan Baetsen
5.   Conny Moonen
6.   Sandra Deckers
7.   Nicole Venhorst
8.   Yvonne Ramakers
9.   Chéry Post
10. Chantal Luyten
11. Pascal Klein
Jeugdprins
Richard Pluijmakers
Jeugdprinses
Valerie Colson
Ceremoniemeester
-
Bestuur
Voorzitter
Sjo Loënis
Secretaris
Nico Vossen
Penningmeester
Jos Frissen
Bestuurslid
Ivo Vossen
Bestuurslid
Jack Offermans
Bestuurslid
Jan Timmermans