Geschiedenis 1987

 
Prins Gidion Custers en Prinses Veronique Muijtjens

Het 22ste jeugdprinsepaar werd uitgeroepen: prins Gidion Custers en prinses Veronique Muijtjens. Gidion werd thuis opgehaald en werd onder de bühne van het expogebouw omgekleed. Dit jaar deden een aantal bestuursleden en de ouders van de prins voor de eerste keer mee aan het traditionele "Auw Wieverbal" in de Haverput. Tot op heden wordt deze avond als voorspel op het carnaval door het bestuur bezocht en menig maal viel men in de hoogste prijzen. Het programma tijdens het carnavalsseizoen werd aanzienlijk veranderd. Geen film meer, geen poppenkast maar hossen en springen en ook de kusjesdans deed zijn intrede. Tijdens de verklede carnavalsparty werden "artiesten" van de basisschool gevraagd voor een play-back-optreden. Om een voltallige jeugdraad bij elkaar te krijgen werd onder de leden en jeugdige artiesten een cassetterecorder verloot. De entree tijdens de middagen was gratis, mogelijk gemaakt door een jaarlijkse sponsoractie onder ondernemers en bedrijven. Ook waren er optredens van Kamac, Beppie Kraft en de Zaate Herremenie "Veer koume neet mie". De week na carnaval moest de jeugdraad en het prinsepaar de kleding inleveren om 10.30 uur in het Haverput. Dit treffen werd zo gezellig dat bestuur, prins en ouders pas twaalf uur later thuis kwamen en Theo Custers -vader van de prins- was ingelijfd in het bestuur. Tijdens het Bundermijt-festival presenteerde het bestuur een stand met "de keuken van tante Beth" hetgeen een leuk succes was.

 
Raad van 11
1.   Helma Wijnand
2.   Rachel Peeters
3.   Yves te Poel
4.   Dennis Smeets
5.   Remy v.d. Bogaert
6.   Manuela Goubet
7.   Basil Jaspers
8.   Tom Urlings
9.   Guido Arentsen
10. Joël v.d. Vorst
11. Manon Ramakers
12. Ellis Lahaye
Jeugdprins
Gidion Custers
Jeugdprinses
Veronique Muijtjens
Ceremoniemeester
-
Bestuur
Voorzitter
Sjo Loënis
Secretaris
Nico Vossen
Penningmeester
Jos Frissen
Bestuurslid
Jo Pluijmakers
Bestuurslid Theo Custers