Geschiedenis 1981

 
Geen prinsepaar

Helaas geen prinsepaar in dit jaar. Het jeugdbestuur besloot geen discoavonden meer te organiseren en beperkte zich tot het middagprogramma. De leeftijdsgrens werd verlaagd naar plm. 8 jaar. Begin december had zich van de 3e klas nog niemand opgegeven als lid van de jeugdraad waarna men besloot de leeftijd toch maar te handhaven op de 5e klas lagere school. Eind december hadden zich 2 personen voor de jeugdraad opgegeven nl. Giovanni Timmermans en Robbie Ramakers. Dit was reden om de kindermiddagen toch te laten doorgaan, dan maar zonder prins, prinses en jeugdraad. Peter Vossen stapte uit het bestuur en ook Jack Offermans besloot, mede door tijdgebrek te stoppen. Toch bleef Jack tot en met 1983 lid van het bestuur en als zodanig hielp hij, samen met Peter Vossen nog tot en met 1985 mee in de organisatie. Het penningmeesterschap wisselde van Jack Offermans naar Jos Frissen.

 
Raad van 11
1.   -
2.   -
3.   -
4.   -
5.   -
6.   -
7.   -
8.   -
9.   -
10. -
11. -
12. -
Jeugdprins
-
Jeugdprinses
-
Ceremoniemeester
-
Bestuur
Voorzitter
Sjo Loënis
Secretaris
Nico Vossen
Penningmeester
Jos Frissen
Bestuurslid
Jack Offermans
Bestuurslid
Jan Timmermans