Geschiedenis 1976

 
Prins Ivo Vossen en Prinses Jolanda Smeets

De bestuursleden Sjo, Nico, Jack en Peter namen zitting in de raad van elf van C.V. de Havermennekes. Vanaf deze plaats organiseerden zij het jeugdcarnavalsgebeuren. Ook vertegenwoordigden zij het jeugdvoetbal in Bunde. Was men geen lid van de raad van elf van de Haverzekskes dan maakte je ook geen kans voor een plaats in het elftal van de voetbalclub, of was het andersom?: geen lid van de voetbalvereniging dan ook geen lid van de Haverzekskes. Tot jeugdprins werd uitgeroepen Ivo Vossen. Vanaf dit jaar deed de jeugdprinses haar vaste intrede binnen het jeugdcarnavalsgebeuren. Jolanda Smeets viel dit jaar de eer te beurt. Men was nog niet zover dat er een passelijke outfit aanwezig was maar een prinsessekroontje had men wel voor haar. Voor de benodigde kleren moesten de ouders zorgdragen.

Math Braeken werd aangesteld als ceremoniemeester en zou dit in het jaar 1977 ook nog zijn. De jeugdraad werd ook nu weer voor de helft vernieuwd. Er waren zelfs zoveel aanmeldingen dat men besloot 1 persoon als reserve te nemen. Piet Stohr en Jos Frissen vulden het toenmalige bestuur aan. De receptie werd dit jaar voor de eerste keer in samenwerking met C.V. de Havermennekes gehouden. Afgesproken werd de prinses naar huis te begeleiden door de gehele jeugdraad. Maar in de praktijk zou blijken dat men het over deze maatregel niet goed eens kon worden zodat de ene helft onderweg was terwijl de andere helft de loop naar de friture nam.

 
Raad van 11
1.   Math Braeken
2.   Joland Slangen
3.   Math Vluggen
4.   Guy van Weersch
5.   Jos Frissen
6.   Jos Voncken
7.   Luc Rongen
8.   Jack Mulleneers
9.   Peter Smeets
10. Jo Vluggen
11. John Speerstra
12. Ronald Vleugels
Jeugdprins
Ivo Vossen
Jeugdprinses
Jolanda Vossen
Ceremoniemeester
Math Braeken
Bestuur
Voorzitter
Sjo Loënis
Secretaris
Nico Vossen
Penningmeester
Jack Offermans
Bestuurslid
Jos Frissen
Bestuurslid
Peter Vossen
Bestuurslid
Piet Stohr