Geschiedenis 1974

 
Prins Math Braeken en Prinses Maria Gerrits

Math Braeken werd uitverkozen tot jeugdprins en was tevens de eerste jeugdprins die bijgestaan werd door een jeugdprinses met name Maria Grouwels. Maria bekleedde tevens de elfde plaats in de jeugdraad. Bestuurlijk veranderde een en ander: de drie aanwezige Léon's verlieten het bestuur. Nieuwe leden lieten van zich spreken o.a. Nico Vossen, Jack Offermans en Peter Vossen. Bertus Pechler welke reeds een bestuursfunctie bekleedde ging het secretariaat bemannen en Sjo Loenis werd tot voorzitter benoemd. De jeugdraad met prins en prinses waren aanwezig bij de prinseproclamatie van JCV "de Koeleköpkes" te Rothem. Men vertrok per fiets en de capes en mutsen werden afzonderlijk in een koffer meegenomen.

Er werden gedragsregels opgesteld en een ervan luidde: "de jeugdraad zal de prins bij elke gelegenheid thuis ophalen en na afloop wederom naar huis belegeiden". Er werden in het Expo-gebouw kindermiddagen en in de avond-uren z.g. "beatavonden" georganiseerd. Regel was dat men tot het einde van de avond (omstreeks 23.00 uur) in tenue van de jeugdraad liep en daarna brak het tijdstip aan dat men zelf een of ander carnavalskostuum kon aantrekken. Aan deze afspraak kon men zich in die tijd niet altijd houden, dit had waarschijnlijk te maken met de leeftijd van de jeugdraad, deze varieerde van 11 tot ongeveer 16 jaar (de puberjaren). De prinsewagen voor de carnavalsoptocht werd in dat jaar niet meer zelf vervaardigd maar gehuurd van een andere vereniging.

 
Raad van 11
1.   Paul Molhoek
2.   Loe Dolmans
3.   Jos Frissen
4.   Robert de Bruyn
5.   Piet Stohr
6.   Jack Loenis
7.   Leon Sangers
8.   Maurice Koch
9.   Joland Slangen
10. Math Vluggen
Jeugdprins
Math Braeken
Jeugdprinses
Maria Gerrits
Ceremoniemeester
Paul Molhoek
Bestuur
Voorzitter Sjo Loënis
Secretaris Bertus Pechler
Penningmeester Jack Offermans
Bestuurslid Nico Vossen
Bestuurslid Peter Vossen