Geschiedenis 1968

 
Prins Loe Schols

C.V. de Havermennekes ging zich dit jaar organisatorisch met het jeugdcarnaval bemoeien. Ook wilden zij inspraak krijgen in het reilen en zeilen van de vereniging. De beoogde samenwerking was bepaald niet optimaal waardoor een aantal jeugdbestuursleden het voor gezien hielden en opstapten. In de jeugdraad verschenen een aantal nieuwe gezichten. Loe Schols werd uitgeroepen als jeugdprins. Vermeldingswaard: Louis Frissen had zitting in de jeugdraad en werd in het jaar 1985 uitgeroepen als prins van C.V. de Havermennekes.

 
Raad van 11
1.   Jos Rongen
2.   Harry Rongen
3.   Jack Wintraecken
4.   Donné Curvers
5.   Jos Wintraeken
6.   Louis Frissen
7.   Guido Maussen
8.   René Leenders
9.   Jack Lambrichs
10. Loe Sangers
11. Jean Damoiseaux
12. Ger Luijten
Jeugdprins
Loe Schols
Jeugdprinses
-
Ceremoniemeester
-
Bestuur
Voorzitter Jos Rongen
Secretaris geen
Penningmeester geen
Bestuurslid Donné Curvers