Geschiedenis 1965

 
Prins Leo Ummels

In januari 1965 kwam een groep jongeren bij elkaar - in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar. Deze groep wilde graag in hun eigen dorp "Bunde" carnaval vieren. In die tijd ging de meeste jeugd van Bunde naar het jeugdhuis, de huidige bibliotheek in Meerssen; want in deze gemeente werd al in 1962 een jeugdcarnavalsvereniging opgericht "De Geulmennekes" en deze organiseerde tijdens de carnavalsdagen gezellige disco-avonden. Er werd een bestuur geformeerd; Jos Rongen bekleedde de functie van voorzitter, Ger Lahaye penningmeester, Paul Vossen secretaris en John Voncken bestuurslid. Dit bestuur vergaderde bijna dagelijks, soms zelfs uren in de buitenlucht. Er werden enkele jongens gezocht voor het samenstellen van een jeugdraad van elf. De prinseproclamatie werd gevierd in het patronaat, gelegen aan de Patronaatstraat. Een half uur voor de proclamatie moest er nog beslist worden wie jeugdprins zou worden. Leo Ummels, vermomd als bokser werd deze dag als eerste jeugdprins van Bunde uitgeroepen. Bij zijn opkomst leefde Leo zich letterlijk uit in de rol van bokser en deelde links en rechts enkele rake klappen uit. Wil Molhoek (Beukenlaan) fungeerde deze avond als DJ en Jos Rongen als ceremoniemeester. De kleding van de jeugdraad bestond uit een dorus- oftewel in de volksmond genaamde "nozem"trui. Na afloop van het carnavalsseizoen maakte Josée Ummels, zus van prins Leo voor de hele jeugdraad mooie rode capes. Als bijzonderheid: Gerrie Lahaye, de latere prins van C.V. de Havermennekes in het jaar 1981 had zitting in de jeugdraad.

 
Raad van 11
1. Jos Rongen
2. Ger Lahaye
3. Paul Vossen
4. Lei Smeets
5. Jo Smeets
6. Xaverius Smeets
7. Anton van de Nobelen
8. Jack Aussems
9. John Voncken
10. John Frijns
11. Jan Steins
Jeugdprins
Leo Ummels
Jeugdprinses
-
Ceremoniemeester
Jos Rongen
Bestuur
Voorzitter Jos Rongen
Secretaris Paul Vossen
Penningmeester Ger Lahaye
Bestuurslid John Voncken