Contactgegevens

 
Secretariaat: Stichting Jeugdcarnaval De Haverzekskes Bung
  P/a Kalverhof 10
  6241 CZ Bunde
   
Inschrijving: Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, Inschr.nr. S41077331
Email: info@haverzekskes.nl
Bankrelatie: Rabobank Maastricht e.o., Rek.nr. 109703073

Gemeenschapshuis De Auw Kèrk
Burchtstraat 2
6241 CR Bunde
Tel: 043-3640759
 

 

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met info@haverzekskes.nl