1988

Avermennekes oploatersj

 

 

Vanaf 1988 werd de orde van verdienste uitgereikt aan personen die zich op een of andere manier  hebben ingezet voor de Bundense Gemeenschap.
1988 Dhr. Piet v.d. Linden Hoofd Jeugdleider voetbalclub Bunde
1989 Dhr. Jan Loenis Ondersteuning jeugdcarnaval Haverzekskes
1990 Mevr. Agnes Janissen Toneelclub Bunde, Schoolkamp Franciscusschool
1991 Mevr. Lia van Rijt Verkeersbrigade
1992 Dhr. Johan van Eijden Sint Nicolaas comité
1993 Dhr. Rob van de Giessen Voorzitter Oranje comité
1994 Dhr. Eduart Tummers Voorzitter Judoclub
 
In  1995 werd een alternatieve zakoplaten georganiseerd door de Jeugdcarnaval omdat de “Havermennekes”geen activiteiten organiseerden.
De eer om deze zak op te laten viel de beurt aan:
1995 Mevr. Dolly Beckers Toneelvereniging Bunde
 

Vanaf 1996 werd ieder jaar het Avermenneke opgelaten ten teken dat de carnaval voor de jeugd geopend is.
1996 Mevr. Lydia Bruynen-Lousberg Ontwerpster van de Avermennekes
1997 Mevr. Maud Dupont Voorzitster Kindervakantiewerk
1998 Mevr. Hélène Quaden Frituur Sjefke
1999 Mevr. Liesbeth Besems & Dhr. & Mevr. De Bok carnavalsartiesten Bunde
  Dhr. Ed Laenen  
2000 Dhr. René Schols Kapelaan in Bunde
2001 Huub & Jan Smeets Winkel de Schjmeed Bunde
2002 Mevr. Marij Walther-Bronckers Gemeenschapshuis “Auw Kèrk”
2003 Dhr. Nico Rompelberg 12+ Kindervakantiewerk
2004 Dhr. Jan Janssen 25 jr. Voorzitter Scoutingclub
2005 Dhr. Iet Dolmans 25 jr. lid Toneelvereniging Bunde
2006 Dhr. Harrie Habets Directeur Franciscusschool
2007 Dhr. Phil en Dhr. Jo De jongens van de bekker Aux delices de St.Agnes
2008 Mevr. Leny Meijers Cafè de Haverput
2009 Dhr. Bert Ummels 25 jaar voorzitter buurtvereniging de Burcht
2010 Dhr. & Mevr. Bèr & Annie Lahaye Oud bestuursleden jeugdcarnaval
2011 Dhr. Theo Heuts Voorzitter Zakoplaoters
2012 Mevr. Angèle Frissen 25 jr. dirigente Vocalgroup Get Real
2013 Dhr. Peter Cabo Adjunct direkteur Franciscusschool
2014 Mevr. Sandra Huynen Ontwerpster Kleding Prinsenpaar
2015 Jean Mares en José Hoebrichts 145 jarig zangkoor St. Caecilia
2016 John Prevoo hoofdrolspeler St.Nicolaascomité
2017 Wim Dupont 18 jaar voorzitter/secretaris Scouting Bunde
2018 Tony Rosier en Maurice Mullers Eigenaren van dagopvang 't Zunneke in Bunde
2019 Leo Direks Voorzitter van de 100 jaar jubilerende Harmonie St. Agnes
2020 Trees en Theo Custers 3 x 11 jaar bij de jeugdcarnaval De Haverzekskes